Gạch bông gió đỏ là sản phẩm gạch gốm đất nung. Sử dụng để làm bức tường thông gió lấy sáng & trang trí nội ngoại thất.

Sản phẩm gạch bông gió đất nung được sản xuất tập trung tại Đồng Nai, Tân Uyên Bình Dương hoặc Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi được ép đùn, phơi nắng & qua nung thì sản phẩm được đưa ra ngoài kiểm tra thành phẩm & đóng gói.