Gạch bông gió đỏ đất nung Vuông 18

17,000 

Qui cách gạch bông gió đất nung Lục Kiết

  • Kích thước: 180x180x60 (DxRxC) mm
  • Khối lượng: 1.5 Kg
  • Màu sắc: đỏ gạch đất nung
  • Chất liệu: đất sét nung
  • Định mức: 31 viên/m2