Gạch bông gió bánh Ú CTS BG 25.1

23,000 

Gạch bông gió bánh Ú CTS được sản xuất với chỉ tiêu thân thiện với môi trường. Vật liệu có thể tái sử dụng. Nguyên liệu được xác định thân thiện với môi trường & không gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

còn 245 hàng